Corona

Grote clubactie 2020

Algemene regels:
Voor alles geldt:

 • gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 •  Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het badmintonnen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
 • plotseling verlies van reuk of smaak
 • Dit geldt voor iedereen
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (met uitzondering tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan sport locatie
 • Schud geen handen.

Regels vanuit de overheid/Badminton Nederland
Bij gebruik van materialen:

 • Netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen per rij netten of één per enkel net. Vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd.
 • Overig trainingsmateriaal wordt door de trainer neergelegd of -gezet, spelers. blijven zo veel als mogelijk er met de handen vanaf.
 • Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s)

Shuttles:

 • Bij aankomst en voor de training of het speelmoment, en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen
 • Tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens uitleg handen desinfecteren.
 • Shuttles worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zoveel als mogelijk het racket hiervoor

Naast de algemene landelijke regels gelden verder de volgende regels in sporthal de Wieken:

 • Bij binnenkomst desinfecteer je handen;
 • Alle kleedkamers en douches zijn op beide locaties (tot nader order) gesloten. Er kan dus tijdens trainingen en competitiewedstrijden niet omgekleed of gedoucht worden!
 • Sporttassen kunnen op de daarvoor bestemde plek geplaatst worden.
 •  Volg altijd de aangegeven routing;
 • De tribune is(tot nader order) gesloten;
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;- Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kantines/horeca;
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
 • Help elkaar om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • Desinfectie-spray is verkrijgbaar bij de horeca/receptie van de Koekoek of de Wieken.

Update:

We hebben goed nieuws gisteravond hebben we een test gehad met het gebruik van de kleedruimten van de Koekoek en hebben we besloten om vanaf zaterdag 29 augustus de kleedruimte en douches  van de Koekoek en de Wieken weer open te stellen voor onze gebruikers.

Vrijdag 28-08-20  worden op alle kleedruimten nog stickers geplakt met 1.5 m afstand

In beide accommodaties staan bij de entree flacons met desinfectiemiddel en  papier.

Vervolgens is er een routing die men kan volgen als er geen gebruik gemaakt wordt van de kleedruimten.

Voor de sporters die hier wel gebruik van willen maken betekent dit dat er minimaal 1.5m afstand moet worden gehouden van elkaar in de kleedruimten.

Tassen e.d. moeten  mee worden genomen naar de sportzaal waar banken staan waar de tassen worden achter gelaten zodat nieuwe teams weer in een lege kleedruimte terecht kunnen.

Na het sporten kan gedoucht worden. Ook dan geldt de 1.5m afstand.

De uitgang is niet de gebruikelijke route naar de gang maar via de sportzaal (nooduitgang, die normaal gesloten is) naar de entree en van daaruit naar de horeca of naar buiten.

Iedere vereniging/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor desinfecteren van alle materialen die zijn gebruikt alsmede ook de desinfectie van de banken waar de tassen staan en (tussendoor) de banken in de kleedruimten.  Indien de sprayflacons leeg zijn dan kunt u vragen bij de receptie of de horeca of deze gevuld kan worden. Ook het naleven van de regels zal door de vereniging/gebruiker gecontroleerd dienen te worden en  leden op hun gedrag aan moeten spreken indien nodig. Een coronaverantwoordelijke is noodzakelijk.

Er kan ook weer gebruik worden gemaakt van de horeca maar zoals in iedere horeca is een zitplaats verplicht!! De horeca is ingericht op onze nieuwe 1.5 meter afstand maatschappij en het is niet toegestaan rond te lopen, met tafels te schuiven  of bij elkaar te gaan staan. Lopen mag als er een bestelling geplaatst wordt  bij het bestelpunt.

Omdat iedere vereniging een ledenlijst heeft is het niet nodig om per persoon aan te melden in de horeca. Indien  er een contactonderzoek plaats moet gaan vinden dan neemt de GGD contact op met de vereniging. Wij noteren wel de naam van de vereniging en het team. Als er wedstrijden zijn dan is het wel nodig een lijst te hebben met namen en telefoonnummers van de sporters, coaches/trainers  van de tegenpartij. Vraag dan vooraf een lijst bij de receptie of horecamedewerkers zodat de leden van de tegenpartij  geregistreerd staan.